На първо място бихме искали да Ви благодарим за подадения от Вас сигнал, тъй като нашата компания цени високо обратната връзка на гражданите. Ние винаги сме били и ще продължаваме бъдем социално-отговорна компания, която спазва и се стреми да бъде проводник на ценностите на нашето обществото.

Във връзка с подадения от Вас сигнал за наличие на противоречие с „някои етични и морални норми на рекламната практика” отговаряме на поставените от Вас въпроси.

2.Противоречи ли рекламното съобщение на етичните правила, разписани от Сдружение „Национален съвет за саморегулация“?

За реализацията на рекламата на лекарствения продукт „Муколизин” е използвана музиката към песента „Родина” с композитор Георги Спасов при условия, описани подробно в отговора на въпрос  №1 от настоящото становище.

Песента „Родина” е изключително популярна в Република България както като текст, така и като музика (заедно и поотделно). Но въпреки това и въпреки безспорния авторитет на авторите й (текст Младен Исаев, музика Георги Спасов) и без да омаловажаваме нейните качества, тя не се категоризира като „природна, историческа, научна или културна ценност”, които именно са обект на етичните правила на сдружението.

Сам по себе си текстът на песента „Родина” е самостоятелно творческо произведение – стихотворение на поета Младен Исаев, което се изучава в часовете по литература и често се рецитира без съпътстваща го музика или друг музикален фон. За създаването на аудио-визуалното произведение, рекламиращо лекарствения продукт „Муколизин”, заради огромната й популярност и безспорните й качества, е използвана само мелодията, композирана от Георги Спасов към песента „Родина”.

Върху мелодията е адаптиран и наложен авторски текст (цитиран от Вас в подадения сигнал), който се асоциира с лекарствения продукт „Муколизин”.

При хоровото изпълнение на авторския текст не са използвани аудио или визуални ефекти, които да предполагат или провокират асоциации за неуважително отношение, както към песента „Родина”, така и към нейните отделни компоненти. Дори напротив, както е посочено и в самия сигнал, изпълнението на авторския текст представлява хорово изпълнение с ръководител.  Вярваме, че това още повече засилва цялостното приятно и позитивно звучене на рекламния клип. За това допринася и фактът, че в него не са използвани негативни внушения и конотации, сатира и гротеска или какъвто и да било осмиващ елемент.

Изложеното твърдение в подадения от Вас сигнал, че „рекламното съобщение създава грешна представа у децата, които са основни потребители на продукта „Муколизин” , и навежда на грешни асоциации” е неразбираемо за нас, тъй като хората, с които този клип цели да комуникира директно не са децата. Реципиенти са техните родители, които биха могли да направят информирания избор, който този клип им дава, за действието и вкуса на продукта.

С оглед на гореизложеното считаме, че използването на музиката към песента „Родина” по никакъв начин не противоречи на етичните правила, разписани от Сдружение „Национален съвет за саморегулация” чрез приетите от Общото събрание на Сдружението „Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България”.

5. Използването на мелодията от песента „Високи сини планини” противоречи ли на българското законодателство?

Съобразно всичко гореизложено считаме, че разпространяваната реклама на лекарствения продукт „Муколизин”, както и използването на музиката от песента „Родина” с композитор Георги Спасов, категорично не противоречи на каквито и да било етични, морални и законови норми на рекламната практика.

С уважение:

Радослава Ганозова

Директор „Комуникации”

Актавис ЕАД

Категория:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *