Всеки ден Александър Миланов след дни ще навърши 30 години. Няколко от тях той е прекарал в институции за деца, лишени от родителска грижа. Въпреки […]