Над 3000 изоставени и болни деца живеят в 106 приюта. В същото време 400 от 2000 приемни семейства няма за кого да се грижат 2015 […]