10 март 2015 г.  Седим си четиримата във „Flip flops” на „Оборище“ в София. – Онзи ден видях Вихрен с едно момиче, беше излязъл на среща […]