Винаги съм искал да работя като социален работник. Когато бях дете не си го представях точно като професия, но като поотраснах и с големи мъки […]