„Всяка година у нас се изоставят между 300 и 400 деца. Това са деца от различни малцинствени и маргинализирани групи, при които бедността е порочна и […]