– Александър, защо според вас Стратегията за закрила на детето провокира истерия и в крайна сметка се стигна до замразяване ѝ? – Голямата истерия срещу […]
Тази позиция е лична и не е на Националната асоциация за приемна грижа, на която помагам. Имам проблем. С Националната асоциация за приемна грижа направихме […]
Пети рожден ден на НАПГ, 28.10.2014 г. Летен лагер на младежи от приемни семейства, септември 2014 г. Ледено приключение, 10.02.2015 г.         […]
Александър Миланов, член на УС на НАПГ, представи позицията на асоциацията по темата за възнаграждаването на труда на приемните родители по граждански договор.